Styrelsearbete

FMCK Malmö styrelse sammanträder ca 1 gång per månad vid ordinarie styrelsemöten. Separata arbetsgrupper med utvidgad styrelse arbetar parallellt för att hantera löpande uppgifter som tex ekonomi, planering, verksamheten på Husie övningsfält och Revingehed, samverkan med SSK och P7, kommunal samverkan, mm. Till detta kommer nya ärenden av mer akut karaktär som för oss som ny styrelse inte alltid är helt förutsebara.

Vi har valt Husie för våra möten. För närvarande är vår avsikt att i första hand hålla styrelsemöten på Husie, där vi har vårt kansli – de dagar vi håller styrelsemöten hittar du i Kalendern.

Du kan alltså nå oss vid vissa tillfällen på Nygård, Robothallen, Husie eller Revinge. Annars når du oss på telefon eller via epost, kontaktuppgifter här.