Samträning med P7 SKIF

Medlemmar i P7 SKIF (P7:s idrottsförening för anställd personal) bedriver viss enduroträning på Revingefältet och disponerar delar av Revingehed som sträcker sig utanför det område FMCK Malmö idag äger tillträde till under nu gällande nyttjanderättsavtal.

Under 2016 kontaktade P7 SKIF FMCK Malmö angående förslag på samverkande träning med syftet att utveckla och dela enduroträningen klubbarna emellan. P7 SKIF förde diskussionen internt på P7 med bl a C P7 som mynnade ut i ett formellt samverkansavtal augusti 2016.

Utdrag ur delgivningsbeslut FM2016-16356:2 daterat 2016-08-18

P 7 SKIF får bjuda in FMCK MALMÖ på av P 7 SKIF anordnade träningar.

Antalet deltagare ur FMCK är begränsat till 5 st åkare vid varje träningstillfälle 1 gång per månad. Begränsningen är för att minska slitage och störningar vid träningstillfällena.

  • Träningen ska bedrivas som organiserad träning under ordinarie arbetstid/arbetsvecka mån-fre på tilldelade mc-område (MC1-MC3).
  • Träningen ska bokas och ledas genom P 7 SKIF.

 

Beslutet verkställs i april 2017 med första träningstillfälle under hösten 2017. Avtalet gäller tillsvidare och kan avbrytas när som helst om avtalsvillkoren inte efterlevs.

Så här har vi valt att tillämpa avtalet

FMCK Malmö bjuds in till träning av P7 SKIF när det är möjligt och passar den träning som P7 SKIF bedriver. På grund av den begränsade omfattningen har vi beslutat att styrelsen tillämpar samverkansavtalet (noterat i styrelsemötesprotokoll 2017-03) på följande sätt:

  • Styrelsen administrerar inbjudan till medlemmar i FMCK Malmö
  • Inbjudan kan gå till medlemmar som:
    • tävlar på SM-/USM-nivå i föreningens namn, eller
    • på ett omfattande sätt bidragit eller bidrar till föreningens verksamhet.

Anser du att just du är en medlem som möter villkoren men ännu inte fått en inbjudan, hör då av dig till någon av oss i styrelsen.