Områdes- och zonindelning

Vårt träningsområde är tilldelat inom del av FM:s övningsområden A5, A6 och A8.

Du är välkommen att delta i arbetet med spårdragning och spårjustering, och i det kontinuerliga underhållet. Kontakta Ulf Bengtsson, Eddie OhlssonJohannes Svensson, eller Mikael Larson så välkomnar vi in dig i områdes- och banutvecklingen.

Från och med säsongsstarten 2022 gäller följande:

Samtliga utplacerade markeringar för riktningsändring på banan ska rundas. D v s korta snökäppar och pilar ska rundas. Det innebär att vi i samband med alla våra träningar frångår Svemo:s reglemente för banmarkering.

Vill du ta del av ytterligare detaljer och hur vi löser våra uppgifter, läs här.