Hinderbana

Johan Hägg tog tag i det. Tack Johan!

Nu ligger en hinderbana på plats på vårt träningsområde. Den är diskret utformad eftersom vi anlägger den på ett Natura 2000-område och inte har tillstånd att använda annat än naturmaterial. Vi får inte heller bygga för spektakulära hinder. Vi reserverar oss för modifieringar och ändringar.

Hinderbanan ligger i den normala slingan och för de som känner sig obekväma med hindren finns ett alternativspår runt området med hinder.

Hindren är inte heller extremt utformade utan byggda för att alla medlemmar ska kunna träna på ”extremenduro”. Det är alltså inget alternativ till Battle of Vikings.

1 Entré träsket
Följer du slingan kör du in i hinderområdet via ”Träsket”. Här blir det säkert blött och uppkört, och med det en utmaning i sig.
2 Dubbel
Hinder 1 Ett stockpar med en meters mellanrum.
DSC_2134
Hinder 2 Samma som hinder 1 men med en ovanliggande stock mellan de två övriga.
DSC_2135
Hinder 3 Stor och hög stock
DSC_2136
Hinder 4 Stora stubbar på högkant, till vänster tre-stocks-pyramid.

 

6 Kar-hopp
Hinder 5 Hindret är inte klart. Ska grävas ur och eventuellt fyllas med sten eller stubbar. Avslutas med ett hopp.
7 Vänstersväng
Hinder 6 Vänstersväng med två olika alternativ (svårighetsgrader.
8 Stockrad
Hinder 7 Hinderbanan avslutas med fyra stockar på rad, ca fyra meters mellanrum. Obligatorisk del i huvudspåret.
9 Exit
Huvudspåret fortsätter över en stockrad in i skogspartiet. Alternativt vikar du av tidigare om du enbart tränar på hinderbanan.