Enduro & Revinge nr 13 – medlemskap och träningslicenser

Mycket blev sig olikt denna vårsäsong. Tillgången till övningsfältet blev kraftigt begränsat p g a FM:s planerade storövning Aurora. Så slog coronaviruset ned som en bomb och förändrade flera av våra planer. Vi har trots allt turen att Folkhälsomyndighetens strategi tillåter fortsatt träning om än under stramare former. Aurora ställdes in och i samma ögonblick öppnades ytterligare träningstillfällen upp – inget ont som inte har något gott med sig. 

Samtidigt ska vi vara klara över att riskerna pandemin fört med sig är långt ifrån över. Det är helt avgörande för fortsatt god hälsa att vi hjälps åt att hålla hårt i tyglarna och inte slappnar av.

Tak för antal träningslicenser Som du informerats om i tidigare meddelanden har vi infört restriktioner för hur du kan teckna träningslicens för träning på Revinge. Vi lättade nyligen på restriktionerna för att börja släppa in medlemmar som stått i kö. Nu har vi kommit till nästa punkt där vi anser oss ha rimligt god kontroll på vilken omfattning på medlemskap och träningslicenser föreningen kan bemästra. Vi har satt en hård gräns på 215 vuxenlicenser (medlemmar fyllda 18 år). När den kvoten är fylld ställs du i kö. Vi har inte satt något tak för ungdomar (under 18 år). 

Redovisa arbetsinsats Som du också tagit del av i tidigare information på denna nyhetssida knyter vi möjligheten att teckna träningslicens till olika typer av arbetsinsatser. Du ansvarar själv för att redovisa dina små och stora bidrag. Du gör det på vår sajt i ett enkelt formulär under menyvalet Enduro & Revinge/Redovisning av arbetsinsats. Så, försäkra dig om att din träningslicens inte kommer att ifrågasättas genom att notera löpande (eller retroaktivt) alla dina aktiva bidrag till vårt framgångsrika gemensamma arbete.

Facebook Inom kort blir det sannolikt så att vi kommer att begränsa vår nuvarande facebookgrupp FMCK Malmö till endast medlemmar. Samtidigt kommer vi att öppna en offentlig grupp som gör det möjligt för samtliga inom och utanför föreningen att hitta till vår sajt för att där ta del av aktuell information om t ex träningar.

Ingen arrangerad säsongsavslutning Vi är måna om vår gemensamma goda hälsa. Det blir svårt för oss att traditionsenligt samlas för att leka och grilla tillsammans. Vi väljer att hålla öppet för träning som vanligt men utan storslagna gemensamma aktiviteter. Jobbigt? Nja … Mera klokt än surt.

Har du frågor eller konstruktiva förslag som gäller t ex träning, säkerhet, bana och spårdragning, mm är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Träningstider Revinge

Mycket goda nyheter i en krävande tid

Aurora ställdes till följd av pågående pandemi. Det öppnade upp nya möjligheter för oss och tillgången till Revinge. Vi har nu tilldelats ytterligare 5 träningstillfällen under maj och juni. 

Träningsvärd, din chans. För att träningstillfällena ska kunna nyttjas krävs att de bemannas med träningsvärdar. Här har du nu en chans att se till att vi kan öppna träningarna genom att anmäla dig som träningsvärd. Gör det i god tid till mikael.larson@fmckmalmo.se!

Håll ett noggrant öga pop träningssidan. Som vanligt gäller att du inte bara slår en kik i kalendern för att se träningstillfällena utan att du inför varje träningstillfälle besöker sidan Kalender/Träningstider/Program – vi kan behöva göra ändringar i träningsprogrammet med kort varsel och vill förstås inte att du ska missa en träning eller köra ut i onödan.

Föranmälan

 • Du måste föranmäla dig till kommande träningar. Det gör du här.
 • Notera! Du anmäler till max ett träningstillfälle i taget. När aktuellt träningstillfälle är passerat kan du anmäla dig till nästa. Du kan alltså inte boka upp dig för alla kommande tillfällen (din anmälan tas då bort och du meddelas avslag).

Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Banunderhållsarbete 26 april – du behövs

Vi närmar oss en period där vi dessvärre har ett mycket begränsat antal träningstillfällen (förhoppningsvis kan vi komma att tilldelas enstaka träningstillfällen i kölvattnet av att Aurora ställts in – vi återkommer).

Vår bana är hårt sliten. Vi vill nu ta tillvara möjligheterna som träningsbegränsningarna ger oss att återställa så mycket som möjligt av vårt banområde. 

Första tillfället är förlagt till nu på söndag 26 april kl 10.00-14.00.

Vi vill gärna se dig på plats. Grillen kommer att erbjuda den belöning du förtjänar.

Redskap: vi kommer att ha hjullastare mm på plats och numera också vår egen traktor. Alla kan inte hänga runt maskinerna så ta med kratta och spade/skyffel.

Anmäl dig i formuläret så vi inte missar att köpa in tillräckligt med delikatesser.

Välkommen, hälsar
Stefan Sjöholm och övriga i bangruppen

 

Covid-19 – Svemo vädjar till oss

Svemo har funnit anledning att för sina medlemmar påpeka betydelsen av hur vi ska agera för att minska coronavirusets dramatiska inverkan. De gör det p g a att man på olika håll försöker kringgå Folkhälsomyndighetens klara råd. Man spelar med människors liv som insats.

FMCK Malmö har efter bästa förmåga vidtagit åtgärder i linje med Folkhälsomyndighetens råd och Svemo:s riktlinjer

Vår strategi på Revinge är väl fungerande sett ur FHM:s perspektiv: vi kan enkelt hålla gruppstorlekar nere med din hjälp och förståelse och våra ytor gör det dessutom lätt att distansera grupper, servicefordon och förare. Och därmed kunna hålla området öppet för träning för flertalet medlemmar.

Om andra föreningar och klubbar som du besöker utsätter dig för risk genom att kringgå råd och regler ska du ha i minnet att det också kan innebära att du kan komma att bära med dig asymtomatisk smitta till Revinge, och därmed utsätta såväl ung som årsrik för risk.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Enduro & Revinge nr 12 – träningslicenser

Vi har påbörjat ett nytt medlemsår med nya möjligheter. 

Vid det här laget är ni väl informerade om det pågående förändringsarbete vi fick ur startgrinden i höstas. Vi kände oss bl a tvungna att tillfälligt stoppa nya träningslicenser och begränsa gästträning. Inga lätta beslut men väl så nödvändiga för att ta oss till där vi är idag. 

Vi kunde lätta på gästträningsrestriktionerna för en kort tid sedan. Så kom coronaviruset svepande in och vi fick backa tillbaka ett steg. Nu är vi tillbaka och gläds åt att kunna erbjuda den träningsmöjligheten igen. 

Den begränsade tillgängligheten på träningslicenser har prövat mångas tålamod. Vi inser att vi behöver en maxgräns för de antal licenser vi har möjlighet att ge utrymme för, detta för att kunna hantera vår verksamhet och påverkan vi har på spåren vi nyttjar. 

Nu, när vi klivit in i det nya medlemsåret så ser vi också att vi har fått ett utrymme för ett antal tillkommande träningslicenser och kan börja lätta på den nuvarande begränsningen. Vi kommer att börja beta av den kölista som byggts upp under senaste månaderna. Vi är förstås mycket nöjda med det och hoppas också att det kommer att ge flera av er som tålmodigt väntat mycket träningsglädje. 

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

 

Enduro & Revinge nr 11 – välkommen som gästtränande

Det är med stor glädje vi öppnar igen för gästträning – men med följande restriktioner:

 • Vi har på grund av coronapandemin begränsat antalet närvarande på plats till 50 personer per träningspass (för mer detaljerad information om de åtgärder vi tvingats vidta p g a pandemin bläddra genom vårt nyhetsflöde)
 • Medlemmar har företräde till de begränsade antalet platser
 • I första hand välkomnar vi gäster från Skånska klubbar (för att undvika långväga resenärer från andra smittområden)
 • Enbart helgträningstillfällena är för närvarande öppna för gäster (se träningskalendern här)

Du anmäler dig som gäst här och får ett bekräftelsemejl senast dagen innan träningsdagen.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Covid-19 – kommande träningar på Revinge och Husie/Höf begränsas

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och regeringens beslut om ny förordning som trätt i kraft från söndagen den 29 mars, samt Svemo:s rekommendationer till följd av dessa, innebär att även FMCK Malmö behöver vidta åtgärder inför och vid våra träningar. Vi förväntar oss strikt följsamhet till dels myndigheternas beslut och våra åtgärder. 

Vid sammankomster gäller nu maximalt 50 personer. Undvik täta kontakter i grupp. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga! 

Förbundets och myndigheternas beslut

 1. Svemo: https://www.svemo.se/forbundet/Corona/
 2. Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Våra specifika regler

Vi anpassar samtliga våra aktiviteter så att vi aldrig är fler än 50 personer på ett och samma ställe. Det är en övre gräns vilket innebär att vi kanske måste begränsa oss ytterligare i vissa situationer.

Detta gäller träningen på Revinge 

Våra helgträningstillfällen på Revinge kommer från och med 5 april att begränsas. Vi återkommer till hur vi organiserar vardagsträningar (oftast under 50 förare).

 • Gästträningen stängs helt. 
 • Träningen indelas i två pass om maximalt 50 personer på plats per pass, inklusive träningsvärdar och funktionärer: 
  • Pass 1 kl 10-13, förarmöte 09.45
  • Pass 2 kl 13-16, förarmöte 12.45
  • OBS: Deltagare i respektive pass SKALL var på plats vid förarmötet.
 • Depåområdet delas i två separata områden, väl avskilda från varandra. Detta för att vi skall undvika kontakt mellan personerna som deltar i respektive pass och på så sätt utnyttja träningstiden maximalt.
 • Passet 10-13: du måste ha avslutat din körning på banan innan kl 13 för att helt undvika kontakt med anmälda till pass 13-16.
 • Du måste föranmäla dig till respektive pass. Det gör du här
  • Träningen är avsedd för aktiva förare: vi begär att du undviker ta med anhörig, kamrat eller annan som inte avser träna (för att ge utrymme för aktiva förare).
  • Målsman och barn/ungdom anmäler sig var för sig inför ordinarie träning.
  • Om organiserad ungdomsträning är planerad kommer de tränande (och målsmän) att utgöra en egen grupp med separat träningspass under förmiddagen.
 • Är du inte föranmäld och kvoten 50 är uppfylld när du anländer till Revinge kommer vi dessvärre att be dig vända om.

Detta gäller träningen på Husie övningsfält (Höf)

Planerade allmänna öppethållanden på Höf är tills vidare stängda. Träningstillfällen kan komma att arrangeras på Höf och läggs då ut i kalendern från gång till gång. Till träningstillfällena måste du föranmäla dig och vara på plats vid grinden senast kl 10.00 för gemensamt insläpp.

 • Maximalt 50 personer på plats i depån, inklusive träningsvärdar och funktionärer.
 • Maximalt 20 personer på banan samtidigt.
 • Formulär för föranmälan görs tillgängligt i samband med att träningen publiceras i kalendern.
  • Två träningsvärdar utses bland de föranmälda för att ansvara för insläpp, dagens träning och utsläpp. Du kan välja att frivilligt ställa upp som värd, annars utses värden slumpmässigt bland föranmälda. 
  • Träningen är avsedd för aktiva förare: vi begär att du undviker ta med anhörig, kamrat eller annan som inte avser träna (för att ge utrymme för aktiva förare).
  • Målsman och barn/ungdom anmäler sig var för sig inför ordinarie träning.
  • Om organiserad ungdomsträning är planerad kommer de tränande (och målsmän) att ingå i de maximalt 50 personerna på plats på Höf.
 • Är du inte föranmäld och kvoten 50 är uppfylld när du anländer till Höf kommer vi dessvärre att be dig vända om. 

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl enduro-och-revinge@fmckmalmo.se

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

 

Enduro & Revinge nr 10 – nytt medlemsår

1 april börjar medlemsåret 2020. En serie förberedelser och beslut har lett till ett 2020 där vi redan inlett den nya fasen i vår enduroutveckling. 

 • En mer renodlad enduroorganisation är på plats, Enduro & Revinge, som också bemannats till stor del tack vare ett stort medlemsengagemang. 
 • Vi har nu en mer kontrollerad situation som bl a lett till att vi nyligen öppnade upp för gästträning efter en tids uppehåll. 
 • Vår banarbetsgrupp är stärkt i sin bemanning och med en nyinköpt traktor i maskinparken. 

Vi börjar komma ikapp på fler områden. Bland annat arbetar vi hårt för att kunna ge fler nya medlemmar och de som redan är medlemmar möjlighet att komplettera medlemskapet med träningslicens och med det välkomna er till Revinge. Vi behöver ytterligare tid för att få alla detaljer på plats och räknar med att återkomma med en tydligare plan hur vi avser hantera medlemskap och träningslicenser strax inpå det nya medlemsåret.

Som du säkert tagit del av genom vår kalender har vi ett tvingande träningsuppehåll under maj och en bit in i juni p g a FM:s storövning Aurora som tar samtliga övningsområden i anspråk. Om den pågående Coronapandemin kommer att påverka övningsplaneringen kan det innebära att det öppnas upp något enstaka nytt träningstillfälle under våren. Du får besked via vår träningssida så snart vi vet mer.

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se)

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö

Banarbete

Notera

Vi genomför banarbete på Revinge under förmiddagen lördag 21 mars. Ditt deltagande är inte bara välkommet utan önskat. Ordinarie träning börjar ca 12. Se kalendern.

Var på plats som vanligt till förarmötet senast kl 09.45. Arbetsfördelning sker i samband förarmötet. Inte fel att utrusta sig med kratta eller spade.

Välkommen
Stefan och bangruppen
stefan.sjoholm@fmckmalmo.se

Enduro & Revinge nr 8 – NU öppnar vi för gästträning

Nu har vi kommit så långt i vårt förändringsarbete att vi kan välkomna dig som gästande tränande. Ett viktigt steg att ta för oss.

Ett antal förutsättningar har kommit på plats som gör det möjligt för oss inom Enduro & Revinge-organisationen att återigen kunna erbjuda gästträning. Som du redan vet så bedriver vi ett förändringsarbete, ett arbete som fortsätter att rulla och därför kanske allt inte än är perfekt. Vi förväntar oss att du kommer att bidra med tankar och idéer som kan förbättra oss.

Vi öppnar redan nu på lördag 29 februari. Inledningsvis öppnar vi upp för ett begränsat antal gästtränande. Kom inte oanmäld – du föranmäler dig på vår sajt här.

Välkommen!. 

Har du frågor eller konstruktiva förslag är du välkommen att kontakta oss när vi ses på plats eller via mejl (enduro-och-revinge@fmckmalmo.se)

Verksamhetsområde Enduro & Revinge
FMCK Malmö