Revinge – kontrakt

Hej i sommarbestyren: bada, sola, leta sommarkantareller, MTB:a i Häckeberga, eller kanske tom ett varv på någon endurobana.

P7 har idag meddelat att vårt kontrakt från 2002 för verksamheten på Revingefältet gått ut ut och att ett nytt gällande fom 1 jan 2013 kommer att förhandlas fram under hösten. Vi ser med tillförsikt fram mot kommande avtal.

Vi lämnade in ett förslag till P7 i maj för hur vi anser att vår övningsverksamhet behöver bedrivas med bla tillgång till Revingefältet. Vi ser fram mot att få utveckla våra tankar och behov med ansvariga på P7 i samverkansmöte efter semestrarna, dvs någon gång i augusti.

Från styrelsens möte 19 juni 2012

  • Idag föryngrade vi styrelsen då Mikael Eneskär ställde sin plats till förfogande för Tobias Hansson som bla kommer att fokusera på ungdomsrelaterade frågor.
  • Vi kommer att arrangera ett arbetsmöte innan skolorna kommer igång i höst för att lägga upp utbildningsplaner för ungdomar.
  • Rekrytering av nya ordonnanser pågår som bäst med framgång inför schemalagt informationsmöte i augusti.
  • Vi behöver arbeta mer aktivt för att integrera verksamheter för ungdomar och vuxna för att skapa och bygga ”en förening” – ett separat arbetsmöte med inbjudna kommer snart att genomföras.
  • Och, som sagt, vi presenterar en ny webbplats på den här adressen som kommer att ge er ett rullande nyhetsflöde hur vårt arbete och föreningsliv fortskrider. Allt sker inte över en natt så vi ber er ha tålamod.